Ett infall


Att läsa en text är alltid att tolka. Men detta innebär inte att det är adekvat att tolka precis hur som helst. Man måste alltid kunna rättfärdiga sin läsning genom att placera in den inom rimlighetskonventioner som avgränsas av den generella kunskapen om den typ av text man läser.

Horace of the week, v. 49-50


140501-10

140501-17140501-19

"Det är sant att Pinter i början räknades till det absurda dramat, men denna klassificering är sedan länge övergiven. Snarare är han upphovsmannen till en ny dramatisk genre, vad engelsmännen kallar "the comedy of menace" (hotets komedi). Den skiljer sig både till medel och syfte från absurdismen. Skillnaden är lika stor som den mellan Schopenhauer och Beckenbauer."

- Dagens Nyheter