Horace of the Week, v. 52


Dessa kloka ord uttalades av herr Engdahl vid Svenska Akademiens högtidssammankomst:

"När journalister frågar mig i vilken riktning jag har försökt förnya och utveckla verksamheten under min tid som sekreterare, brukar jag svara att man inte kan tillämpa denna vedervärdiga managementjargong på en inrättning som Svenska Akademien. Sysslar man med språket och litteraturen, lär man sig att utveckling är ett struntord, ungefär som kompetens. En kompetent människa är en människa som tar fel enligt reglerna, säger Paul Valéry. Det står ingenting i stadgarna om att Akademien skall utvecklas. Möjligen skall den hjälpa språket och litteraturen att utvecklas, i den utsträckning något sådant är möjligt."
Horace of the Week, v. 51
Det är synd att han skall avgå. Men samtidigt har det varit synd att inte kunnat läsa någon nypublicerad större text  signerad Horace Engdahl de tio senaste åren. Här i Mellanrummet skall emellertid herr Horace ihärdigt hedras som ständig sekreterare. Vi förstår nämligen innebörden av begreppet ständig och genomskådar tillträdande herr Englunds marionettdockeuppdrag. I sann putiansk anda har herr Engdahl nu sett till att svenska folket både får äta kakan och behålla den, som det så vackert brukar heta. Från stol nr 17 kommer således också i framtiden besluten att fattas, dock utan det begränsade svängrumet i offentligehten som konsekvens.

Horace of the week, v. 23


140501-23

"En intellektuell är definitionsmässigt en stridbar person. Det är inte jag. Min naturliga impuls är snarare att ignorera den mänskliga dårskapen."- Aftonbladet
Horace of the week, v. 20


140501-10

Ja nu var det ett herrans tag sedan den gode herr Horace figurerade i Mellanrummets hyperalimentierade ateljé. Det enda hedersamma att göra är därför att ögonblickligen återinföra hans alldeles egna spalt här i trakterna någonstans mellan människa och rum, mellan kropp och text. Comebacken inleds med ett stycke ur Meteorer:

"Du skall hålla dig till människor som eftersträvar något på kort sikt. Människor som eftersträvar något på lång sikt är slavar under sitt mål. Deras leenden har baktankar, och rätt som det är spränger de en bomb på dina barns lekplats."

Horace of the week, v. 49-50


140501-10

140501-17140501-19

"Det är sant att Pinter i början räknades till det absurda dramat, men denna klassificering är sedan länge övergiven. Snarare är han upphovsmannen till en ny dramatisk genre, vad engelsmännen kallar "the comedy of menace" (hotets komedi). Den skiljer sig både till medel och syfte från absurdismen. Skillnaden är lika stor som den mellan Schopenhauer och Beckenbauer."

- Dagens NyheterHorace of the week, v. 48


140501-10


"Den som tiger samtycker inte, han söker efter ett större nej än det som finns i språket."

- Meteorer (1999)