Ling-Ling...


140501-27

                                   
 - Hämtat från www.ubu.com/outsidersKafkas simning


Den 2 augusti 1914, i samband med första världskrigets utbrott, skriver Kafka i sin dagbok: "Tyskland har förklarat Ryssland krig. - På eftermiddagen till badplatsen vid Moldau." Det sympatiska i detta.